GI på resande fot.

Det kan vara svårt att följa sitt kostschema när man är på resande fot. Att följa GI-metoden innebär kort och gott att man skall veta vad det är man stoppar i sig. I Sverige är denna process enklare att följa än i många andra länder genom innehållsförteckningen som är genom lag måste tryckas på alla livsmedel (med undantag för varor som enbart innehåller en ingrediens). Detta är inte en självklarhet i andra länder. För att göra det lättare att följa sitt kostschema under sin resa packar många svenskar med sig kostilskott som de köpt på nätet. Ett företag som säljer kosttillskott och har haft över 100 000 nöjda svenska kunder är TopFormula.se. Det känns tryggt. Nedan följer en mer djupgående text gällande GI-metoden.

GI, eller Glykemiskt Index, är också det ett sätt att förbättra sin kosthållning för att uppnå olika hälsofrämjande åtgärder, framför allt viktnedgång. Begreppet har funnits i snart 20 år och mycket kortfattat skulle man kunna beskriva det som en måttmetod för att bedöma hur snabbt olika livsmedel bryts ner av kroppen.

Ni har säkert hört det förut men det tåls att upprepas. Alla olika typer av livsmedel bryts ner av din kropp på olika sätt och tar olika lång tid på sig att tas upp av kroppen. Kolhydrater är ett av de mer debatterade livsmedlen när det kommer till dieter, och beroende på hur kolhydraterna är kemiskt uppbyggda så kommer de ta olika lång tid på sig att brytas ner. Du har säkert hört talas om snabba och långsamma kolhydrater och detta är något som är viktigt när man äter enligt GI-metoden. Nedbrytandet av livsmedlet påverkar blodsockernivån och beroende på hur lång tid det påverkar den tillskrivs livsmedlet enligt GI-metoden ett Glykemiskt Index.

Effekter och risker

Genom att äta enligt GI-metodens bedömningssystem så kan man välja livsmedel efter vilket index de har. Långsamma kolhydrater kommer att göra att blodsockret i kroppen kommer att hålla en betydligt mer jämn nivå, och det i sin tur innebär att insulinpåslaget i kroppen blir betydligt mindre efter att du har ätit. Det i sin tur gör att kroppen omsätter födoämnen på en mer jämn och stabil nivå, vilket är hälsosamt.

Som sagt så är det en stor skillnad enligt GI på långsamma och snabba livsmedel. Om man översätter dessa typer av livsmedel så har långsamma kolhydrater ett lågt GI-värde, medan de snabba kolhydraterna har ett högt värde. Det betyder alltså att man ska försöka sätta ihop sina måltider med ett så lågt GI-värde som möjligt för att man ska kunna få till hälsosamma effekter genom sin kost.

Effekterna av en GI-kost är inte helt entydiga men det som exempelvis FAO och WHO har kunnat se är att en kosthållning enligt GI kan har bra effekter för att människor ska minska risken att drabbas av exempelvis diabetes. Att äta nyttigare och bättre är något som varje människa bör överväga, oavsett utgångsläge, och man har också kunna se indikationer på att en kost med ett högt GI-värde ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Läs mer på Livsmedelsverket.